Vi hjälper er med pålitlig märkning!

Syftet med industriell märkning är att förenkla identifiering av gods, verktyg och produkter. Märkningen sker oftast direkt i samband med produktionen och är ofta en integrerad del av produktionsprocessen.

En viktig aspekt av märkning är att skapa ett varumärke för de produkter som tillverkas och göra dom lätt igenkännliga för köpare, konsumenter och användare. En bra märkning ger även en god spårbarhet vilket sänker kostnaden för t.ex. reklamationer. Denna typ av märkning gör det också möjligt att spåra eventuella felkällor i en produktionsprocess.

Industriell märkning för industrins krav

Industrin är starkt beroende av märkning av utrustning och produkter. Från märkning av produkter i serie och typskyltar till identifieringsmärkning av olika industriverktyg och produkter. Mycket utrustning har märkts redan i produktionsfasen med någon av de metoder som står till buds. T.ex. industriella gravörer, anslagsskrivare och UV-skrivare. Behovet av ytterligare märkning ökar konstant.

Industriell märkning kan göras på i stort sett alla typer av material. Exempelvis aluminium, mässing, folie, rostfritt stål, gummi eller vinyl. Förutsättningar, material och önskemål styr vilken metod som används samt vilka krav som måste uppnås.

Skapa varaktig märkning

Märkningen måste hålla hög kvalitet och vara lätt att spåra tillbaka. Märker man t.ex. produkter med serienummer blir kraven på märkutrustningen mycket hög, då man måste kunna lita på att märkningen alltid sker på rätt sätt. Nedan listas några av de vanligaste och mest använda sätten att märka.

 • Streckkod
  Den allra vanligaste industrimärkningen sker med hjälp av streckkod. Produkten kan markeras med flera olika typer av streckkoder som sedan läses in med en streckkodsläsare. Kan appliceras på en mängd olika sätt. Vanligast är med etikett eller att man printar direkt på produkten. Val av printmetod beror på typ av gods.
 • Prägling/Embossing
  Prägling, eller på engelska embossing, är också en vanlig metod att använda på både plast och olika typer metall. Identifikationsmärket pressas in i materialet och du får ett djup på den ena sidan och en höjd på den andra.
 • Laser
  Att industrimärka produkter med laser har blivit mer populärt och vanligt då lasern inte tar bort något material. Vissa laserlösningar har dock möjligheten att med precision gravera in komplexa identifikationsmärken så som alfanumeriska identifikationer och logotyper.
 • Logotyp
  En vanlig anledning att vilja märka produkter är för att skapa en igenkänning av varumärket /  fabrikatet och man märker då med logotyp. Märkningen kan ske på ett antal olika sätt beroende på vilket material som skall märkas och hur man vill att betraktaren skall uppleva logotypen. Här ställs ofta höga krav då logotypen skall förmedla en känsla till betraktaren.
 • UV-märkning
  En mycket populär lösning är att industrimärka produkterna med en UV-märkning. Detta biter på nästan alla ytor inklusive guld, silver, koppar, platina, mässing, aluminium, järn, rostfritt stål, titan, nickel och akryl. Det är den perfekta lösningen för industrimärkning av produkter och verktyg där en permanent industrimärkning inte tar bort något material, det gör den idealisk för märkning av exempelvis typskyltar och skyddslock. Denna märkning kan även vara dold för betraktaren vilket gör den intressant i vissa sammanhang där man önskar en viss typ av säkerhet. Märkningen framträder genom speciell belysning och kräver då att betraktaren har tillgång till sådan.

Racktech har bred erfarenhet av industrimärkning och kan hjälpa er genom den djungel av alternativ som finns, till den lösning som bäst löser era behov. Kontakta oss nedan för en diskussion!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift